fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a FastReview Kft. mint adatkezelő általános
adatkezeléseit mutatja be annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany”
megismerhesse a FastReview által az Ön személyes adatain végzett
adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet
által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.
1) Az adatkezelő adatai
Adatkezelő: FastReview Kft.
Székhely címe: 6500 Baja, Kígyó u. 5-7.
Adószám: 29278808-2-03
Közösségi adószám:
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-135055
Ügyvezetők: Boda Gábor és Homonnay Gergő (önálló cégjegyzésre jogosultak)
Ügyfélszolgálat
Email: gergo.homonnay@fastreview.hu
Telefon: (+36) 20 239 1518
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is
érdeklődni.
Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával
kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.
2) Alapelveink
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
● a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek
számára átláthatóan kezeljük;
● a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
● az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre
korlátozódnak;
● társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy
az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek
legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy
helyesbítjük;
● a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek
azonosíthatók;
● megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szemben.
A lényeg érthetően: Minden tőlünk telhetőt
megteszünk azért, hogy biztonságosan és
jogszerűen kezeljük az Ön adatait.
Törvényi hivatkozások
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információ- szabadságról (Infotv.);
● Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR);
● 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
● 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
● 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
● 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozások-ról (Hpt.).
● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény – (Eker tv.)
● az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
● a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
● a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény.
(Pktv.)
● a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)
3) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja
Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek
köre.
Önműködősítő hírlevél
● Jogalap: Hozzájárulás
● Kezelt személyes adatok: keresztnév, e-mail cím, feliratkozás dátuma,
átkattintás dátuma, kattintott link, levélmegnyitás dátuma, megnyitott levél, IP
cím
● Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról,
megkeresés
üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
● Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az
utolsó beazonosítható aktivitástól számított 6 hónapig
● Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon
● Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek):
FastReview termék és szoftver szolgáltatás használat és ügyfél
tájékoztatás
● Jogalap: Szerződés teljesítése
● Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám,
weboldal, regisztráció dátuma, felhasználónév,
cégnév, felhasználói szerep
● Az adatkezelés célja: A szoftver szolgáltatás használatának biztosítása,
ügyfelek rendszeres tájékoztatása a szoftver használatával kapcsolatban,
valamint az ügyfeleknek a szoftverhasználatra vonatkozó véleményének
megismerése.
● Kit érint pontosan: aki FastReview terméket/szolgáltatást vásárol hivatalos
értékesítőinktől, vagy a fastreview.hu weboldalon keresztül.
● Időtartama:
● Adatfeldolgozó: Salesautopilot
● Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): IT ISSUES DOO
(horvátországi anyacég)
● Az ügyfél tájékoztató emailekről bármikor le tud iratkozni, és a szerződés
megszűnését követően ilyen jellegű tájékoztatást nem kap, adatkezelés nem
történik
Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése
● Jogalap: szerződés vagy jogos érdek
● Kezelt személyes adatok: online formon megadott kapcsolatfelvevő
vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődés tárgya,
regisztráció dátuma, ügyfélelégedettségi visszajelzésben megadott adatok,
telefonhívások hangfelvétele (időpontja, tartalma, telefonszám)
● Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése
vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések
megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé
tétele a kapcsolatfelvevő számára, ügyfélelégedettségi felmérések végzése
és azok adatainak elemzése, ügyféltájékoztatás.
● Adatfeldolgozó: Salesautopilot
● Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs
4) Sütik (cookie-k)
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a
weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy,
hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
● információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
● megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra
begépelni őket;
● megkönnyítik a weboldal használatát;
● minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer,
Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik
letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak
módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen
lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb
tájékoztatást.
Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket
rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:
Sütik kikapcsolása:
● Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
● Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
● Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-del
ete-manage-cookies#ie=ie-11
● Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
● Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history
● Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről
weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek
például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület
testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági
sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor
tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. A hozzájárulást igénylő sütik
elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha
sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek
segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
Cookie Részletek Név és
lejárat
Cookie
informáci
ó
Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy
megjegyezze a felhasználó beállításait a
cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük
meg ismét.
Típusa: Szükséges
moove_gdpr_
popup = 1 év
Rendsze
r süti
Ezen sütik célja, hogy a látogatók
maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Adatkezelő weboldalát,
használhassák annak funkcióit, és az ott
elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú
sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, illetve a
böngészésre használt más
eszközről.Típusa: Szükséges
PHPSESSID
= amíg a
böngésző
nyitva van
Google
Analytics
Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket
arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk
arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan
használják a weboldalt, például annak az
oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött
és az, hogy hány alkalommal látogatta meg
a látogató a weboldalunkat. Ezt az
információt arra használjuk, hogy fejlesszük
a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat,
valamint a felhasználók élményét. A sütik
nem azonosítják be Önt személyesen,
hanem egy anonim módon gyűjtenek
információt, amit a Google Amerikai
szervereire továbbítanak és tárolnak, a
Google Adatvédelmi gyakorlatainak
megfelelően. További információt megtalál a
Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól
az alábbi oldalon:
https://support.google.com/analytics/answer
/6004245
(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol
nyelven elérhető.)Típusa: Statisztikai
__utma = 2
years
__utmb = 30
minutes
__utmc =
End of
browser
session
__utmz = 6
months
__utmv = 2
years
Faceboo
k
konverzi
ós pixel
A Facebook konverziós pixelt a Facebookon
történő hirdetéseink teljesítményének
mérésére használjuk. További információt
az alábbi oldalon talál:
https://www.facebook.com/policy.phpTípusa
: Marketing
Számos süti
változó
lejárati idővel,
kérjük
olvassa el a
Facebook
adatvédelmi
tájékoztatóját
a
részletekért.
Faceboo
k pixel
A Facebook remarketing cookie-k lehetővé
teszik, hogy a weboldalunk látogatói
számára a weboldalunk témájához
kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a
Facebook hirdetési rendszerének
segítsétével. Részletes információkat itt
talál:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Számos süti
változó
lejárati idővel,
kérjük
olvassa el a
Facebook
adatvédelmi
tájékoztatóját
Típusa: Marketing a
részletekért.
Google
remarketi
ng
A Google remarketing cookie-k lehetővé
teszik, hogy a weboldalunk látogatói
számára a weboldalunk témájához
kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a
Google hirdetési rendszerének segítsétével,
és a felhasználói élmény a lehető legjobb
legyen. Részletes információkat itt talál:
https://policies.google.com/technologies/typ
es?hl=hu
Típusa: Marketing
Számos süti
változó
lejárati idővel,
kérjük
olvassa el a
Google
adatvédelmi
tájékoztatóját
a
részletekért.
Hotjar A Hotjar szoftver segítségével optimalizáljuk
a weboldal kezelőfelületét, valamint
kérdőíves megkérdezést folytatunk. Az
előbbi minden weboldal látogatónkat érinti,
a kérdőíves megkérdezés csak esetenként
történik. Személyes adatokat nem tárolnak
a cookie-k. Részlees információkat itt talál:
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation
Típusa: Statisztikai
Számos
cookie 365
napos lejárati
idővel. Ezen
cookie-k
teszik
lehetővé a
Hotjar által
biztosított
weboldal
funkciók
megfelelő
működését
személyes
adat kezelése
nélkül.
5) Adatfeldolgozók
Az ezen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában, az egyes adatkezeléseknél felsorolt
adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.
Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges
dokumentációk tárolására.
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive,
www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,
Tárhelypark
Tárhely szolgáltatás
Tárhelypark Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Weboldal: www.tarhelypark.hu/
Salesautopilot
CRM és hírlevelek
SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Weboldal: www.salesautopilot.hu
Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com
Könyvelő
Számlák, teljesítésigazolások, és hasonló bizonylatok
Kft.
Székhely:
Adószám:
ugyfelszolgalat@
+36
Számlázz.hu
Számlázás
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Telefonszám: +3630 35 44 789
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main
Erste Bank
Bankszámla szolgáltatások
ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-041054
Telefonszám: +36 1 298 0222
Weboldal: www.erstebank.hu/
Magyar Posta
Csomagkézbesítő szolgáltatás
Magyar Posta Kártyaközpont Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201.
Cégjegyzék-szám: 01-10-042463
Telefonszám: +36-1-767-8200
Weboldal: https://www.posta.hu/fooldal
6) Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,
adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk,
hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes
adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése
vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben
az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő
közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási
kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük,
valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk
azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
7) Adatbiztonság
Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést,
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat
megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. Az adatkezelések során az adatkezelés
jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet illetve vírusirtó szoftvereket
használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli
adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Weblapjaink minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak,
így az Ön által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.
8) Érintetti jogok
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő
fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben
említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A
tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. A tájékoztatást csak
törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével,
valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
tájékoztatással.
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
● az adatkezelés céljai;
● az érintett személyes adatok kategóriái;
● azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
● a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
● a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
● a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
● az adatforrásokra vonatkozó információ;
● az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja
meg a tájékoztatást.
Adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:
● személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
● a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
● a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
● a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából;
● a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
● vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését;
● az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
● az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása
után is kezelhetünk.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az
esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön
bírósághoz fordulhat.
Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg
fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet.
Ezügyben is számíthat ránk! Több tízezer Ügyfelünk adatát kezeljük – eddig
még nem volt semmilyen probléma!
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az
érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes
felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna
panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében – keresse meg Társaságunkat az gergo.homonnay@fastreview.hu e-mail
címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai
küldeményben.
Panasztevési jog
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
● Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
● Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
● Telefon: +36 (1) 391-1400
● Fax: +36 (1) 391-1410
● E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
● Honlap: https://naih.hu/
● Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
9) Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett
adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől
függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk
meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a
változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a
változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk
email értesítést.
Utolsó frissítés: 2021.06.24.